Sinds enkele jaren hebben we voor onze wijk een toffe site. Deze site heeft als doel de mensen te informeren over de meeste organisaties binnen onze wijk . De bekendste is ongetwijfeld de BANNEUXRUN die in 2015 op 25 mei voor de 4dekeer onze wijk zal doorkruisen.

als BANNEUXWIJK VZW ORGANISEREN wij meerdere evenementen

  • Nieuwjaarsevents -
  • Ontdek je wijk - tijdens de zomermaanden
  • Avondmarkt - Kermis-maandag
  • Sinterklaasfeest

Hierdoor hebben we besloten om slechts 1 keer per jaar uw steun te vragen voor het sponsoren van deze evenementen. De ingezamelde sponsoring zal verdeeld worden onder onze evenementen. Zoals steeds zal uw bedrijf de nodige reclame ruimte krijgen , naargelang de grootte van uw sponsoring .

Korteuitleg bij deze evenementen

  • Op ons Nieuwjaarsevent  is het onze bedoeling om de mensen een gratis drankje aan te bieden , in naam van de plaatselijke middenstand en elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen.
  • Met onze Start 2 Banneuxrun  willen we de mensen onder deskundige begeleiding klaarstomen om de 5 Km tijdens de Banneuxrun soepel uit te lopen.
  • Ontdek je wijk is een foto zoektocht door onze wijk via onze Facebookpagina.
  • De Avondmarkt gaat door op kermis maandag.
  • Tijdens het Sinterklaasfeest begeleiden we de Heilige man naar de kleinsten onder ons.

Al dit wordt in goede banen geleid door het bestuur