Tevona - De Borggraaf

Tevona vzw 
Tehuizen Voor Nazorg (Tevona) biedt woon– en dagopvang aan volwassen perso-nen (bijna 400 in totaal) met een verstandelijke handicap. 
De initiatieven van Tevona situeren zich in 3 regio’s van de provincie Limburg: Hasselt, Genk en Zuidoost Limburg. 
Regio Hasselt omvat diverse woon– en daginitiatieven, waaronder enkele in de Banneuxwijk. 

Centrale Tevona
Hazelarenlaan 12
3500 Hasselt 
Tel 011/211766
Contactpersoon: Lieve Declerck, communicatieverantwoordelijke

De Centrale van Tevona biedt ondersteuning en een dienstverlenende omkadering aan de diverse initiatieven van de vzw. Directie, personeelsdienst, boekhouding, administratie, pedagogische dienst, sociale dienst en de dienst communicatie ma-ken deel uit van de Centrale.

De Borggraaf 
Borggravevijverstraat 5
3500 Hasselt 
Tel 011/226932
Contactpersoon: Stefan Van Hertum, regiodirecteur

Het initiatief Borggraaf huisvest diverse afdelingen van Tevona Hasselt. 
Woonvorm : 11 bewoners wonen er in individuele studio’s 
Kort Verblijf : deze dienst biedt – voor een korte periode – woonopvang aan 4 personen

Dagbesteding :

  • Arbeidscentrum: personen met een geringe behoefte aan individuele begelei-ding kunnen hier overdag terecht in diverse werkgroepen 
  • Muziekcentrum: hier wordt een semiprofessionele muzikale opleiding geboden aan een 30-tal leden van de Tevonaband. 
  • Kunstencentrum: 12 personen van regio Hasselt en Genk volgen een opleiding in schilderkunst. 

Vergader– en feestruimtes:  deze ruimtes kunnen afgehuurd worden aan democratische prijzen. 
Contactpersoon: Josiane Scheepers
tel 011/226932

Wilt u meer weten over de organisatie Tevona?
U kan altijd terecht op onze website: www.tevona.be