De everzwijnen hebben goed gewerkt aan de kerk van de Banneuxwijk...

zwijn .jpg

Afgelopen nacht hebben de everzwijnen het terrein aan de kerk omgewoeld , ook verschillende voortuinen zijn omgewoeld . De stadsdiensten zijn verwittigd en doen het nodige

Let op deze dieren zijn gevaarlijk

zwijn 2.jpg

Bron fb