Hasselaar Musti Önlen richt vzw Homie, een nieuw burgerinitiatief voor dak- en thuislozen: “Met mijn caravan wil ik iets terugdoen voor de maatschappij”

Hasselaar Musti Önlen (28), voorzitter vzw Homie, stelt met veel trots zijn experimenteel burgerinitiatief vzw Homie voor aan het brede publiek. Hij is nog trotser dat Ish Aït Hamou, zijn schouders mee onder het initiatief zet.

zw Homie is een experimenteel burgerinitiatief dat via een caravan jongvolwassen dak- en thuislozen tussen de 18 en 25 jaar ondersteuning met de hoop op een betere toekomst. Door een caravan ter beschikking te stellen voor drie maanden voor één jongere, stelt vzw Homie als doel om binnen de drie maanden een veilige woonsituatie te vinden voor de jongere. Het unieke en experimentele aan dit project is dat burgers zich vrijwillig engageren om tegemoet te komen aan de noden van de dak- of thuisloze jongere. “Zo bieden we vandaag noodopvang en begeleiding aan F., een 19-jarig dakloos meisje. De buurtbewoners zijn alvast laaiend enthousiast: drie van hen hebben een beurtrol afgesproken omtrent de was, twee andere buren gaan naar de winkel, en nog twee bieden een douche aan, een iemand wenst te fungeren als aanspreekpunt, en nog iemand anders is een luisterend oor. Maar ook wijkagent Roel Foesters staat achter de missie, visie en werking van vzw Homie! Samen me hem zullen we eventuele klachten op een constructieve en humane manier behandelen”, duidt Hasselaar Musti Önlen (28).

hnl2.jpgMaar wie is nu Musti Önlen en waarom heeft Musti vzw Homie opgericht? “Ik heb zelf geen gemakkelijk verleden gehad”, vertelt Musti. “Sinds mijn 15 jaar ben ik terecht gekomen in de structuren van bijzondere jeugdzorg. Daar heb ik  heel het traject doorlopen van leefgroepbegeleiding, kamertraining en tenslotte begeleid zelfstandig wonen. Via vzw Homie wilt ik graag iets terug doen voor de maatschappij en kwetsbare jongeren. Sinds een tiental jaar zet ik mij  vrijwillig in voor dak- en thuislozen te Hasselt. Sinds de start van Integrale Jeugdhulp in 2014, fungeert ik als cliëntvertegenwoordiger. Vanuit dit mandaat heb ik gemerkt dat er jongeren op 18-jarige leeftijd dakloos worden die voortvloeien uit de jeugdhulp. Dit vind ik dus onaanvaardbaar en net voor deze kwetsbare jongeren wil ik er zijn met mijn caravan en vzw Homie.”


Wat is dan de rol van Ish Aït Hamou? “Wel hij werkt op dit moment de laatste voorstellingen af van ‘Aangenaam Ik Ben Ish’ waarmee hij 2 jaar onderweg is doorheen Vlaanderen”, vertelt Musti verder. “Ish nodigt daarom graag zelf 5 (duotickets) kwetsbare jongeren uit naar de voorstelling op 14 september in het Ethias Theater Hasselt in de hoop dat ze er zelf een boodschap aan hebben en het een steun kan zijn in de volgende stappen van hun leven. “Als we niet in staat zijn om in te zien dat we elkaar nodig hebben, waarin zijn we dan wel in staat . We zijn allemaal zowat geboren met iets anders, wat we wel allemaal hebben meegekregen is de verantwoordelijkheid om iets te betekenen voor iemand”, besluit  Ish Aït Hamou.

Bron : HNL.be