Honden aan de leiband

Iedereen met een hond voelt wel eens de behoefte zijn dier vrij te laten rondlopen. Op Hasselts grondgebied is dit enkel toegelaten op aangegeven zones www.hasselt.be/dierenwelzijn. Voor het niet naleven van de twee toepasselijke artikels uit de politiecodex kan je een GAS-boete krijgen.


Codex Politieverordeningen

Artikel 49. §1. Op het openbaar domein moeten honden aan de leiband gehouden worden. Deze regel is niet van toepassing op: • politiediensten met politiehonden; • personen die de jacht beoefenen; • begeleiders van een kudde; 15 • gehandicapte personen met een geleidehond; • de hondenweiden en op de plaatsen die specifiek voor het deponeren van uitwerpselen van honden zijn voorzien (zijnde de hondentoiletten). §2. Het is verboden de hond te laten begeleiden door personen die de hond niet onder controle kunnen houden. De bewaking door de begeleider dient zodanig te zijn dat hij de hond kan beletten om personen of andere dieren te intimideren

Artikel 51. Honden zijn niet toegelaten op recreatiedomeinen, in speeltuinen, op sportvelden, skateterreinen en begraafplaatsen, tenzij ze aan de leiband gehouden worden en op de wandelpaden blijven. Honden zijn niet toegelaten op publiek toegankelijke plaatsen waar dit verbod duidelijk vermeld wordt. Deze bepaling is niet van toepassing op geleidehonden van blinden en andere gehandicapte personen, op politiehonden van politiediensten en op waak-, speur- en verdedigingshonden van het personeel van erkende bewakingsondernemingen.


De politiecodex spreekt niet enkel over de hond die aan de leiband moet, maar ook over de persoon aan de andere kant van de leiband, die moet de hond op elk moment onder controle kunnen houden.

Een loslopende hond kan hinderlijk zijn voor mensen die de hond niet kennen en voor andere hondenbezitters die hun hond wel aan de leiband houden. 


In natuurgebieden zijn er veel goede redenen om de hond niet los te laten lopen:


  • In het wild levende dieren zien in een hond een roofdier. Wanneer ze herhaaldelijk verstoord worden gaan ze steeds op hun hoede zijn en uiteindelijk vertrekken uit het gebied.

  • Loslopende honden kunnen dieren opjagen die zich daarna in blinde paniek in de prikkeldraad lopen.

  • Jonge reeën worden door het moederdier verstoten wanneer er een sterke honden- of mensengeur rond hangt. Deze jonge dieren zullen uiteindelijk verhongeren.

  • Reekalfjes, schapen en jonge kalfjes van Galloway runderen zijn kwetsbaar voor honden en worden regelmatig verwond.

  • Op de grond broedende vogels worden ernstig verstoord door een loslopende hond.

  • Honden laten spelen of zwemmen in een poel in een natuurgebied is erg slecht voor kleine amfibieën en hun eitjes.


Tot slot is het zelfs buiten een natuurgebied, langs een weiland met koeien niet aangeraden de hond los te laten lopen. Koeien zijn vatbaar voor een parasiet, Neospora caninum  die in de uitwerpselen van een hond kan voorkomen. Ze krijgen hierdoor misvormde of doodgeboren kalfjes.


Redenen genoeg dus om de hond aan de leiband te houden op openbaar domein.

bron foto': google

tekst : dierenwelzijn hasselt