Nieuws van de werken op de Rechterstraat

bron: leefbaar hei

bron: leefbaar hei

Wat meer informatie omtrent de werken thv de Niverheidskaai in Kuringen-Heide.
Het betreft hier een aanvraag vanwege Kumpen, die momenteel werkzaam is thv de spoorwegbrug. De werken omhelzen een vervanging van de persleiding en het pompstation.
Ter info : werken zijn in opdracht van Aquafin en kaderen in de vervanging van de spoorwegbrug, welke dan weer zijn in opdracht van de Vlaamse Waterweg.Voor deze specifieke werken werd het volgende overeengekomen :
Werken worden uitgevoerd in 4 fasen :

Fase 1 : plaatsen van de droogzuiging (doorheen de weg) => gevolg afsluiten van de Nijverheidskaai voor 3 dagen (opbraak + herstel)

Fase 2 : aanleg persleiding => weg wordt gedeeltelijk ingenomen maar door verbreding blijft verkeer in beide richtingen mogelijk

Fase 3 : aanleg persleiding (onder rijweg) => weg wordt volledig afgesloten voor max 2 weken (aanleg persleiding + herstel weg)

Fase 4 : idem fase 2

Het desbetreffende bord geeft dus aan dat fase 1 start op 14/05/2018 en dit voor 3 dagen (tem 16/05/2018). Er is een signalisatieplan (+ omleiding) voorzien en goed bevonden door onze dienst van Mobiliteit.
Fietsers kunnen steeds passeren via de jaagpad van het kanaal.De communicatie zou gebeuren door de aannemer en niet door de stad.

We hebben de dienst verkeer van de stad gevraagd om extra signalisatie te voorzien om de snelheid te beperken in de Nieuwstraat, Monerikstraat en de Blookstraat (vooral voor de schoolgaande kinderen).
Zij zullen dit doorgeven aan de aannemer.

bron: Werkgroep Leefbare-hei