Bouw fietsbrug Godsheide start in zomer

De provincie Limburg heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend om aan het sluizencomplex van Hasselt een fietsbrug te bouwen. Het openbaar onderzoek, dat 30 dagen duurt, is afgelopen week gestart. “Deze fietsbrug is een essentieel onderdeel van de fietssnelweg (F72), de Albertkanaalroute die reikt van Antwerpen tot in Riemst”, zegt gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts (N-VA). “Daarnaast slaat ze ook een brug naar onder meer de universitaire campus in Diepenbeek en de Corda Campus in Hasselt.” De fietsoversteek in Godsheide is goed voor een investering van ruim 4,5 miljoen euro.

De Albertkanaalroute is de fietssnelweg die, op Limburgs grondgebied, Ham met Riemst verbindt over een afstand van 62 kilometer. Ter hoogte van het sluizencomplex in Hasselt steekt de fietssnelweg het Albertkanaal over. De huidige fietsinfrastructuur laat vandaag geen veilige oversteek toe. Daarom besliste het provinciebestuur om parallel met het sluizencomplex een fietsbrug te bouwen, die de fietsers op een veilige manier het Albertkanaal laat oversteken. Het spectaculair uitzicht op de sluizen en het Albertkanaal krijg je er als beleving extra bij. “Het belang van deze fietsbrug voor de fietssnelwegen in Limburg is enorm, ze ligt in het hart van het fietssnelwegennetwerk en op een drukke fietsroute”, zegt gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts (N-VA).

De fietsbrug wordt gefinancierd door de provincie Limburg, die als bouwheer optreedt, en 900.000 euro bijbrengt. De Vlaamse Waterweg en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) brengen elk 1,8 miljoen euro bij. De totale kostprijs van de brug wordt geraamd op ruim 4,5 miljoen euro. Aan de bijdrage van Europa hangt ook de strikte verplichting vast om de brug tegen 2020 klaar te hebben. 

Filevrij

“Met deze nieuwe brug gaat de fietssnelweg vlot en veilig over de watersnelweg”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). “Op deze manier investeren we verder in de opwaardering van het Albertkanaal als filevrije watersnelweg voor goederen. Maar daarnaast houdt dit ook een verbetering in van de fietssnelwegen, die we als filevrije alternatieven willen aanbieden aan pendelaars en studenten. Door voluit de kaart van de fietssnelwegen te trekken, willen we steeds meer Vlamingen verleiden om de auto te laten staan en met de fiets naar het werk of de school te rijden.”

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met de pomp- en waterkrachtcentrale, de zichtbaarheid op de sluiswerking en de aanleg van de nieuwe TrichterheidewegCHRIS DANCKAERTSDe Vlaamse Waterweg 

Pijlers

“Bij het ontwerp werd rekening gehouden met de pomp- en waterkrachtcentrale, de zichtbaarheid op de sluiswerking en de aanleg van de nieuwe Trichterheideweg,” licht ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv toe. Opvallend is dat de fietsbrug, naast haar twee bruggenhoofden op 5 pijlers rust, die allemaal binnen de ‘aanvaareilanden’ van de drie sluizen staan. De brug ligt aan de Hasseltse kant van het sluizencomplex waardoor het zicht op de in- en uitvarende schepen die de sluis gebruiken, perfect wordt. “Het openbaar onderzoek gaat nu van start en zal 30 dagen lopen. Als alles naar wens verloopt en de nodige vergunningen kunnen worden afgeleverd, dan start de bouw nog voor de zomer van 2019 en zal de brug eind 2020 klaar zijn.”

Herdenken

De realisatie van de nieuwe fietsverbinding wordt door het nieuwe bestuur van de stad Hasselt aangegrepen om de verkeersafwikkeling in de omgeving van de site te herbekijken. Zo wordt in de buurt op dit moment de nieuwe aansluiting tussen de Universiteitslaan en de sluis gerealiseerd, die het centrum van Godsheide verkeersluwer moet maken. In de buurt van de sluizen bekijkt de stad hoe er extra ruimte kan worden gemaakt voor een veilige fietsinfrastructuur. In het beleidsplan van het nieuwe bestuur vormt het fietsvriendelijker maken van de stad alleszins een belangrijk speerpunt. “We willen de infrastructuur op een hoger niveau tillen, zodat de keuze voor de fiets steeds vanzelfsprekender zal worden,” zegt toekomstig burgemeester Steven Vandeput (N-VA). Niet alleen voor verplaatsingen binnen de stad, maar evengoed voor verplaatsingen buiten het grondgebied van Hasselt.”

Bron HBVL;be