Succesvolle griep vacinnatie campagne bij Hogevijf

hbvl3.jpg

 Al heel wat jaren stelt het OCMW als werkgever aan al zijn medewerkers een gratis griepvaccin ter beschikking. Hierop komt telkens heel wat respons. Door allerlei instanties wordt echter steeds meer gefocust op de grote risico’s voor zorgpersoneel griep te krijgen en zo om zelf dan ook zelf patiënten en bewoners besmetten. Daarom acht het OCMW het ook superbelangrijk dat zorgverleners zich laten vaccineren en griep uit de zorgteams weren. 

Want in de seniorenvoorzieningen werkt het personeel uiteraard met risicopersonen (ouderen, mensen met diverse gezondheidsproblemen…) die een grotere kans hebben op griepcomplicaties.

Om de vaccinatiegraad bij de medewerkers te verhogen voorzag het OCMW dan ook verschillende handvaten om te komen tot een succesvolle vaccinatiecampagne. "We zorgden voor een goede bereikbaarheid voor het plaatsen van het vaccin tijdens de diensturen, we voorzagen vorming, verhoging van betrokkenheid bij alle medewerkers, informerende en motiverende interne communicatie en een beloning om medewerkers extra te stimuleren", klinkt het.

De extra stimulans bestond erin dat een team dat erin slaagde om iedereen van het team te laten vaccineren een verdubbeling van het incentive-budget verdiende voor het team. Met dat incentivebudget kunnen medewerkers jaarlijkse een teamactiviteit naar keuze organiseren. Maar liefst 2 van de 10 teams slaagden in het opzet om de volle 100 % te behalen. In totaal werd 74,70 % van de Hogevijf-medewerkers gevaccineerd (net geen 75 %). Vorig jaar was dat 60,70 %, in 2015 62,30 %.

Volgens de website www.laatjevaccineren.be behaalden we met dit percentage (+70%) een zilveren certificaat in de categorie ‘Woonzorgcentra’. Goud behaalt men vanaf 80%, wat voor ons uiteraard de doelstelling is voor volgend jaar.

Alleszins welgemeende felicitaties voor de geleverde inspanning van iedereen en vooral voor de twee winnende teams! Zij kregen hun cheque overhandigd door een fiere OCMW Voorzitter.