9de en laatste ontdek je wijk van 2016

Voor onze laatste 'Ontdek je wijk' hadden we ons achter een leuke zaal verstopt waar op regelmatige basis op vrijdagavond gekiend wordt. Na een 4-tal tips werden we gevonden na een 35-tal minuten door Rozaline Steegmans, Dirk Haesevoets en Ronny Vanwalleghem.
Het was weer een leuk seizoen en we kijken uit naar juli en augustus 2017 voor een nieuwe ontdek je wijk.