Kempische Steenweg afgesloten tijdens Pukkelpop

De stad Hasselt zal dit jaar de Kempische Steenweg afsluiten voor de duur van het Pukkelpopfestival. Het gaat om een proefproject naar aanleiding van de werken rond de Philipsbrug en de gebeurtenissen in Nice. “Deze verkeersmaatregel moet bijdragen aan de veiligheid voor festivalgangers, passanten, buurtbewoners en medewerkers”, zegt burgemeester Hilde Claes.

“Rekening houdend met de werken aan de Philipsbrug en de verhoogde veiligheidsmaatregelen waren er al langer gesprekken lopende over de mobiliteit in de omgeving van het festival”, aldus burgemeester Hilde Claes. Dit jaar werd de knoop eindelijk doorgehakt. De Kempische Steenweg zal ter hoogte van het festivalterrein afgesloten worden. “Op advies van de werkgroep Mobiliteit en naar aanleiding van de gebeurtenissen in Nice hebben we onze mobiliteitsplannen nu verder geconcretiseerd en verfijnd.”

De steenweg wordt als het ware doorgesneden waardoor er twee lussen gevormd worden. “We sluiten dus maar een beperkt stuk van de steenweg af”, vertelt de burgemeester. De eenheid tussen de camping en het festivalterrein worden dus niet meer doorkruist door een drukke gewestweg. Het festival blijft ook gewoon bereikbaar met het openbaar vervoer en ook de parkings in de omgeving blijven gewoon open.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit een goede beslissing is,” stelt de burgemeester gerust, “maar ik heb de werkgroepen wel één belangrijke boodschap meegegeven: De handelaars in Hasselt en omgeving moeten bereikbaar blijven en de buurtbewoners mogen er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. Op die twee zaken zal ik blijven toezien.” Ten slotte belooft Claes in de komende weken nog uitgebreid te communiceren over de details van het project.