Voorstelling bouwplannen Hogerop Heide

Met het voetbalplan wil het stadsbestuur de infrastructuur van de Hasseltse clubs systematisch en op een gelijkwaardige manier helpen moderniseren. In dit kader loopt momenteel een bouwaanvraagprocedure voor de realisatie van nieuwe lokalen nabij de Heksenbergstraat. Zowel voetbalclub Koninklijke Hoger Op Heide, frisbeeclub Diabolic Heaven en rugbyclub RC Hasselt zullen er gezamenlijk gebruik van maken. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de bouwwerken dit najaar starten. Ook voetbalclubs S.K. Herkenrode en Torpedo krijgen op termijn gelijkaardige nieuwe faciliteiten.

“Deze legislatuur willen we op een consequente en evenwaardige investeren in onze lokale voetbalclubs”, vertelt schepen van Sport en Gebouwen Habib El Ouakili. “De uitgangspunten voor deze aanpak werden in 2014 vastgelegd in ons voetbalplan. Daarnaast willen we ook de samenwerkingen tussen de Hasseltse sportclubs verder versterken en waar mogelijk sportfaciliteiten clusteren tot multifunctionele sportsites. Binnen dit kader dienden we een bouwaanvraag in voor de realisatie van nieuwe lokalen langsheen de sportterreinen van Hoger Op Heide in de Heksenbergstraat. Naast voetbalclub Koninklijke Hoger Op Heide, zullen ook frisbeeclub Diabolic Heaven en rugbyclub RC Hasselt er hun uitvalsbasis krijgen.”


“Dat we de drie clubs op deze locatie samenbrengen is niet toevallig”, vult Vandeput aan. “ Vlakbij vind je immers de nieuwe jeugdlokalen die momenteel worden afgewerkt. En ook het heksenbergbos, een populaire plek om te lopen, ligt vlakbij. De terreinen aan de Sint-Janshoefstraat in Kuringen Heide worden verkocht. De opbrengst van deze verkoop alsook dat van andere terreinen gaat in een gezamenlijke pot. Met die pot financieren we dit project en andere toekomstige sportinvesteringen.” 

Herhaalopdracht
“Eind deze maand vragen we de gemeenteraad alvast de goedkeuring voor het opstarten van een aanbestedingsprocedure”, vervolgt El Ouakili. “Het gaat hier zeer specifiek om een herhaalopdracht. Dit wil zeggen dat we dezelfde bouwopdracht zeer snel opnieuw kunnen geven, omdat het ontwerp grotendeels behouden blijft. Op korte termijn willen namelijk ook voor voetbalclubs S.K. Herkenrode en Torpedo een gelijkaardige infrastructuur bouwen. Zo krijgt elke club, in verhouding tot de omvang van hun werking, evenveel. In september willen we een aannemer hebben. Dan kan de bouw nog dit najaar van start gaan. Als alles volgens deze planning verloopt, beschikken de drie clubs van Hoger Op Heide tegen de start van het seizoen 2017 over een volledig nieuwe accommodatie. Hun werking in de oude lokalen kan intussen gewoon blijven doorlopen.”

Clubs werken zelf casco ruimte af
“We kozen voor Hoger Op Heide bewust voor een zeer modulair ontwerp”, aldus El Ouakili. “De nieuwbouw is hierdoor enorm praktisch, bouwtechnisch eenvoudig te realiseren en zeer kostenefficiënt. We bouwen twee niveaus naast de bestaande lokalen, op de hoek Heksenbergstraat-Consciencelaan. Op het gelijkvloers zijn twee rolstoeltoegankelijke kleedkamers, één kleedkamer voor scheidsrechters, twee bergruimtes en een EHBO-lokaal voorzien. Het overige deel van de benedenverdieping leveren we casco op. Uitgezonderd van de sanitaire voorzieningen, werken de clubs die casco ruimte met eigen middelen verder af tot een cafetaria met keuken. De verdieping wordt, naast een extra berghok en de technische ruimte, volledig ingenomen door zeven bijkomende kleedkamers. Eén daarvan is opnieuw voorzien voor scheidrechters. De 10 kleedkamers samen, bieden plaats aan 171 spelers.” Extra terreinen “Zodra de nieuwbouw klaar is, slopen we de oude voorzieningen”, vervolgt El Ouakili. “Op de vrijgekomen ruimte leggen we nadien een parking aan voor 74 wagens. De groenbuffer rondom de parking en de nieuwe lokalen blijft behouden. Momenteel beschikken de clubs over twee speelvelden en één oefenterrein. Die laatste wordt opgeofferd voor twee bijkomende speelvelden. De lengte van één van deze velden zal 110 meter bedragen, zodat rugbyclub RC Hasselt deze kan benutten.”

Andere clubs volgen
“Intussen werken we ook verder aan de gelijkaardige plannen voor de voetbalclubs S.K. Herkenrode en Torpedo”, besluit Vandeput. “De afdelingen van S.K. Herkenrode willen we concentreren op de velden aan de Sint-Amandusstraat in Stokrooie. De terreinen in de Hentjenslaan liggen immers zonevreemd. De twee afdelingen van Torpedo willen we verenigen op een volledig nieuwe site in Pietelbeek. Via het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan werd daar een bijkomend recreatiegebied aangeduid. De velden van de club aan de Generaal Lemanstraat liggen namelijk zonevreemd in parkgebied en bufferzone, deze aan de Pietelbeekstraat in woongebied en agrarisch gebied. Over de toekomst van de vrijgekomen gronden beslissen we later. We willen eerst onderzoeken welke ontwikkelingen een synergie kunnen vormen met de nabij omgeving.”

 

bron: hoger op heide