Anderhalf jaar verkeersellende op drukke invalsweg naar Hasselt

Op maandag 15 februari gaan in Kiewit de werken van start voor de vernieuwing van de zogenaamde Philipsbrug. Deze brug over de spoorweg is de belangrijkste toegangsweg voor het verkeer dat vanuit Midden- en Noord-Limburg naar de hoofdstad wil rijden. Tot de werken voltooid zijn, ergens in de zomer van 2017, worden er grote verkeersproblemen verwacht.

Het viaduct van Kiewit is een zeer drukke verkeersader aan de stadsrand van Hasselt. Niet alleen de pendelaars van en naar de Limburgse hoofdstad, maar ook de buurtbewoners uit de omliggende wijken, de werknemers van de naastgelegen bedrijvenzone Corda Campus en de jongeren van de scholen in de buurt, maken veel gebruik van de brug. Het viaduct werd gebouwd in de jaren 60 en verkeert in slechte staat. Agentschap Wegen en Verkeer gaat niet alleen de hele constructie vervangen, maar ook de zone onder de brug en het drukke kruispunt met de Corda Campus grondig herinrichten. De werken zullen anderhalf jaar in beslag nemen en kosten 13 miljoen euro.

Hoewel het autoverkeer op de Kempische Steenweg niet wordt onderbroken, zal er toch grote verkeershinder ontstaan. De weg wordt tot de oplevering van de nieuwe brug in de zomer van 2017 gereduceerd tot drie rijstroken in plaats van vier. Tijdens de ochtendspits zal de middenstrook dienen voor het verkeer naar Hasselt, terwijl in de avondspits het verkeer in de andere richting over twee rijstroken zal kunnen rijden.

Alleen tijdens het muziekfestival Pukkelpop, dat vlakbij de brug plaatsvindt, zullen de werken stilgelegd worden, zodat de verkeershinder op dat moment niet verergert. Een bereikbaarheidsadviseur is aangesteld om alle betrokkenen te informeren.

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be/viaductkiewit .

bron : Hbvl.be  Belga  Tv Limburg