OKRA-Banneuxwijk krijgt uitleg over "Hoge Vijf"-project

Okra trefpunt Banneux organiseerde op dinsdag 17 februari een informatienamiddag over het OCMW en in het bijzonder over "De Hoge Vijf banneuxwijk". 

Een 100-tal belangstellenden kwamen opdagen. Mevrouw Nadja Vananroye, voorzitster van het OCMW, gaf een zeer gewaardeerde uiteenzetting.
De begeleidende PowerPointpresentatie gaf de aanwezigen een duidelijk beeld van het "Hoge vijf"-project. In de koffiepauze werd er dan ook uitvoerig van gedachten gewisseld en was het duidelijk hoezeer de aanwezigen belangstelling hadden voor de mogelijkheden van de Hoge Vijf in de banneuxwijk. Na de pauze gaf mevrouw Vananroye nog een overzicht van de andere diensten van het OCMW.
Het was duidelijk dat OKRA-banneuxwijk met deze infonamiddag een juiste keuze had gemaakt