Nieuw viaduct aan vroegere Philipssite krijgt vorm

Vanaf 22 januari tot en met 20 februari loopt het openbaar onderzoek voor de bouw van een nieuw viaduct boven de spoorlijn in Kiewit. Binnen dit project wil het Agentschap Wegen en Verkeer ook de ventwegen en de gelijkvloerse inrichting onder de brugpijlers vernieuwen, de ontsluiting van de Corda Campus verbeteren en een vrijstaande voetgangersbrug over de spoorweg bouwen. 

Het nieuwe viaduct zal in beide richtingen bestaan uit 2 rijstroken en een vrijliggend fiets- en voetpad. Onder het viaduct wordt de parkeerzone aan de zijde van Zonhoven vernieuwd. Aan de Hasseltse zijde zal een rotonde met een centrale 'Kiss & Ride'-strook zorgen voor een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling ter hoogte van het station. Boven de spoorweg zal een aparte voetgangersbrug ervoor zorgen dat treinreizigers makkelijk van spoor kunnen wisselen zonder over het viaduct te moeten wandelen. Ter hoogte van de Corda Campus voorziet AWV tenslotte nog een aanpassing van de rotonde die het domein momenteel ontsluit. Door de omvorming naar een ovonde zullen de bezoekers deze zone makkelijker, veiliger en vlotter kunnen bereiken. Zodra het mogelijk is, zal het Wegen en verkeer uitgebreid communiceren over de timing, de fasering en de uitgebreide maatregelen om de hinder te beperken. 
Wie op de hoogte wil blijven van deze werken kan zich alvast inschrijven op de digitale nieuwsbrief via de projectpagina op www.wegenenverkeer.be.. Daar staan ook de plannen van het project. Bron Hbvl.be