Hasselt verkoopt voetbalvelden als bouwgrond

De stad gaat overtollige gronden van de Hasseltse voetbalploegen en sportclubs oplijsten en aan bouwpromotoren verkopen. De helft van de opbrengst van die gronden gaat naar sportverenigingen. Dat moet er voor zorgen dat de Hasseltse ploegen meer samenwerken. 

Onder toenmalig sportschepen Rob Beenders (SP.A) zette hogeschool PXL de toekomst voor het Hasseltse voetbal op papier. ‘Dat voetbalplan was een goede zaak, maar het geld voor de uitvoering ontbrak’, zegt opvolger Habib El Ouakili (SP.A). ‘Nu hebben we de oplossing gevonden, door samenwerking binnen het stadsbestuur en met de sportclubs.’  

Nieuw complex KHO Heide Heksenberg

Nieuwe spannende tijden staan voor de deur, je las het waarschijnlijk al in de krant, KHO Heide staat voor een belangrijke periode. Zonder tegenslag is er vanaf 2017 een gloednieuw complex en verdwijnt het B-complex in de St-Janshoefstraat. Een beetje uitleg is hier op zijn plaats.
Net als jullie hebben wij bij KHO Heide vele goede herinneringen aan de VK Heide kantine en het 'kleinste voetbalveld van Limburg'. In de gesprekken met Stad Hasselt werd het echter snel duidelijk dat de financiering van het nieuwe complex samen hing met de verkoop van terreinen, die tenslotte eigendom zijn van Stad Hasselt. Met pijn in hart maar met het oog op jullie toekomst moeten we afstand nemen van een stuk geschiedenis van onze club.

Hoe is dit project tot stand gekomen?
Onze eerste voorbereidingen voor dit project begonnen reeds in 2010. Jawel, 5 jaar geleden dienden wij samen met Rugbyclub Hasselt en Diabolic Heaven ons dossier in bij zowel Stad Hasselt als de Vlaamse regering. Al die jaren werkten we stil maar hard op de achtergrond om Stad Hasselt te overtuigen van ons project en met succes. We steken hierbij niet al de pluimen op onze eigen hoed. De verdienste van deze beslissing ligt ook bij Stad Hasselt, met name bij de huidige schepen van Sport Habib El Ouakili, schepen Tom Vandeput en hoofd sportdienst Joris Lambrechts.

Waarom samenwerken met Diabolic Heaven en Rugbyclub Hasselt?
Niet vanuit een negatief standpunt, zoals te weinig spelers of te weinig middelen of omdat het moet van Stad Hasselt. Neen, onze samenwerking start vanuit een gemeenschappelijke visie breder dan de sport alleen. Onze samenwerking kwam tot stand door een open geest, met begrip voor andersdenkenden en waarin een gezonde levenshouding centraal staat, ongeacht de sporttak. Onze samenwerking startte vanuit de overtuiging dat ze een meerwaarde is voor onze leden, maar ook voor de buurtbewoners en Hasselt in haar geheel. Samenwerken is het overeenkomstige versterken!

Waarom lees jij deze belangrijke verandering in de krant en kreeg je ze niet via jouw club?
Spelers, ouders, supporters en zelfs sommige bestuursleden waren niet op de hoogte van de details, waarvoor onze oprechte excuses. Echter was het voor een goede afloop belangrijk dat we, samen met Stad Hasselt, de voorbereiding op de achtergrond afwerkten.

Wat zijn de plannen voor de Sint-Jansheide?
Het B-complex verdwijnt maar onze aanwezigheid niet. Samen met Stad Hasselt bekijken we hoe we de link met onze roots in Sint-Jansheide kunnen verankeren.

Wat zijn nu de volgende stappen?
Samen met Stad Hasselt werken we verder aan het financieel plaatje en de indeling van het complex. Laat het duidelijk zijn, het complex wordt niet volledig gefinancierd door Stad Hasselt, we hebben dus nog werk om het plaatje rond te krijgen. Daarbuiten zetten we met de drie clubs het juridisch gedeelte van de samenwerking op papier.

Wat betekent dit voor jouw als speler, trainer, begeleider, ouder, supporter, sympathisant?
Onze leden zijn duidelijk, KHO Heide is een fijn, familiaal en warm clubje waar ze graag sporten maar de infrastructuur ondermaats is en gelijk hebben ze. Op korte termijn zal je weinig verschil zien. Maar, als alles volgens plan verloopt, sport je vanaf 2017 in een nieuw modern sportcomplex.

Onze toekomst
Wij kijken samen met jou hoopvol naar de toekomst en we zijn blij dat jij onderdeel maakt van deze belangrijke stap voor KHO Heide, jouw sporttoekomst en die van jouw kinderen.