Discussieer mee over de toekomst van de kerk van de Banneuxwijk!

kerk banneuxwijk bron google .jpeg

De onderzoeksgroep ArcK van de Universiteit Hasselt nodigt u vriendelijk uit voor de wijkvergadering over de toekomst van de Banneuxkerk. De vergadering komt er in samenwerking met de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Banneux en de kerkraad. U bent van harte welkom om bezorgdheden, passies, engagementen en vooral ideeën te delen.

De gespreksavond, begeleid door dr. arch. Roel De Ridder van ArcK, kadert in de onderzoeksopdracht die ArcK uitvoert voor de stad Hasselt. De Ridder onderzoekt momenteel de grote lijnen van een strategie voor vijf twintigste-eeuwse parochiekerken in de Hasseltse stadsrand.

De uitdaging die voorligt is zodanig complex – onder andere pastorale, sociale, stedenbouwkundige en architecturale randvoorwaarden kruisen elkaar – dat er geen pasklaar antwoord klaarligt. ArcK gelooft echter dat kerkgebouwen, ook vandaag en in de toekomst, hefbomen kunnen zijn voor de wijken. Maar om dat mogelijk te maken is er nood aan een wervend, en uiteindelijk een breed-gedragen, project per parochiekerk. Momenteel liggen nog alle opties open: kerkelijk gebruik, nevenbestemming, herbestemming.

Wat zijn de krijtlijnen van een vernieuwde invulling voor de OLV van Banneuxkerk, waar een zo groot mogelijke groep van bewoners zich achter kan scharen, en die tegelijkertijd (financieel) haalbaar is voor de stad? Wat kan de wijk zelf bijdragen aan de toekomst van de kerk?

Kom woensdagavond 18 november mee nadenken en discussiëren!