Camera's voor verkeersveiligheidsonderzoek Banneuxstraat

In de Banneuxstraat in Hasselt werden onlangs vier tijdelijke videocamera's geplaatst in het kader van een onderzoek naar de verkeersveiligheid op kruispunten met voorrang van rechts. Het gaat om de kruispunten van de Banneuxstraat met de André Dumont- en Lod Lavkistraat. De camera's werden geplaatst door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt en zullen na een tweetal weken weer worden verwijderd. 

 

"Bij dergelijke observatiestudies wordt normaal nooit gecommuniceerd over de doelstelling van het onderzoek", zegt Tim De Ceunynck, verkeersveiligheidsonderzoeker van het IMOB. "In het belang van het onderzoek willen we vermijden dat mensen hun gedrag aanpassen als ze weten dat ze geobserveerd worden. Gezien de recente gebeurtenissen, begrijpen we echter wel dat mensen behoefte hebben aan bijkomende informatie. Daarom werden informatiestickers op de camerasystemen bevestigd, waarop de doelstelling van het onderzoek en onze contactgegevens vermeld staan."

 

De camera's hangen hoog in de lichtmasten, waardoor gezichten of nummerplaten niet herkend kunnen worden. De privacy van de buurtbewoners en passanten is dus gegarandeerd. Het onderzoek gebeurt met toelating van de wegbeheerder (Stad Hasselt). Zij zullen achteraf ook de resultaten van het onderzoek ontvangen. De onderzoeksresultaten kunnen helpen om de veiligheid op kruispunten met voorrang van rechts in de Banneuxstraat en elders te verbeteren.

Deze info is ons bezorgt doorde U Hasselt en bevestigd door Hazodi en De Stad Hasselt . Beter laat dan nooit !!