Uniek project en samenwerkingsverband in Hasselt

Op dinsdag 20 oktober 2015 werd het startschot gegeven voor een uniek project én samenwerkingsverband in Hasselt.

Arktos vzw, KHO Heide, Rugbyclub Hasselt en Diabolic Heaven sloegen de handen in elkaar. Met de ondersteuning van Nike en Stad Hasselt zetten ze samen een project op om jongeren meer te ondersteunen binnen hun sport en dus ook binnen onze maatschappij. Op die manier willen de vier verenigingen jongeren makkelijker toegang verlenen tot sportclubs. Het project wil enerzijds een brug slaan tussen plaatselijke sportclubs en Arktos vzw, een vereniging die werkt met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Hasselt.

Anderzijds worden er specifieke acties opgezet om de sportclubs toegankelijker te maken via het ondersteunen van begeleiders en trainers van de clubs én via het organiseren van gezamenlijke sportactiviteiten waardoor de afstand naar de clubs verkleint. Het geeft begeleiders een betere inzicht op hun groep, het leert hun inspelen op de dynamiek en de diversiteit van hun ploegje waardoor het bijdraagt tot een betere werking van deze drie familiale sportclubs.

Voorts zullen er maandelijks diverse activiteiten georganiseerd worden voor zowel kinderen en jongeren als begeleiders en trainers binnen de clubs. Het volledige traject zal ten slotte in een film gepresenteerd worden waardoor dit project tevens inspirerend kan werken voor andere clubs en samenwerkingsverbanden. Het enthousiasme en de drive om zowel samenwerking als kinderen en jongeren centraal te plaatsen vormt een stevige basis om het project te realiseren.

Arktos is een vormingsorganisatie die werkt met kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. Hun begeleiding vertrekt steeds vanuit het potentieel van élk kind en élke jongere met het geloof in een samenleving die kansen biedt aan iedereen. En ze doen dit steeds projectmatig, praktijk- en ervaringsgericht. Die manier van werken is gelijkaardig aan de werking van de drie sportclubs. Hierdoor kan er een sterke samenwerking opgezet worden waarbij elk kind en elke jongere centraal staat. Niet elk kind/jongere in Hasselt heeft de mogelijkheid om te sporten. Sociale, familiale, culturele of financiële omstandigheden laten het gewoonweg niet toe, ook niet bij de laagdrempelig sportclubs, zoals rugbyclub Hasselt, Diabolic Heaven en KHO Heide. Door samen meerdere initiatie trainingen en workshops te organiseren tracht Arktos die drempel te verlagen.

Arktos heeft een schat aan praktische ervaring hoe jongeren te begeleiden. Die kennis brengen ze via het 'train de trainer' principe over naar de begeleiders van de drie sportclubs in de vorm van workshops. Dit wordt steeds georganiseerd via actieve methodieken die starten vanuit thema’s die relevant, interessant en nuttig zijn voor de begeleiders. Het uiteindelijke doel is jongeren nog beter te kunnen begeleiden binnen hun leefwereld, waarin sport een belangrijk onderdeel is.

Sportclubs of verenigingen uit Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg konden een project indienen bij het Nike Employee Grant Fund. Dat fonds wil initiatieven steunen die respect hebben voor diversiteit in de sport. Het Europees Logistiek Centrum van Nike in Laakdal stelt 2.450 werknemers te werk die afkomstig zijn uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Het Logistieke Centrum is zeer begaan met sportbeoefening in de meest brede betekenis en wil kwetsbare groepen meer kansen geven om samen met anderen aan fysieke activiteiten deel te nemen. Arktos vzw, KHO Heide, Rugbyclub Hasselt en Diabolic Heaven ontvingen voor dit project 10.000 euro steun en 500 euro aan sportmateriaal van Nike.

“Onze sportdienst fungeerde als katalysator voor dit project”, aldus schepen van Sport Habib El Ouakili. “Toen we de oproep van het Nike Employee Grant Fund opmerkten, namen we meteen contact op met Arktos vzw. Dankzij Arktos en de drie Hasseltse sportclubs kreeg het project haar uiteindelijke vorm. Als schepen van Sport wil ik zoveel mogelijk Hasselaren, liefst elke Hasselaar, aan het sporten krijgen. Niet enkel omdat sporten gezond is. Sport heeft ook een belangrijke maatschappelijke rol. Het brengt mensen bij elkaar, het staat garant voor emotie en leert je waarden als respect en vriendschap. Door omstandigheden kan jammer genoeg niet elke jongere een sport beoefenen. Projecten als deze proberen daar wat aan te doen door sport binnen het bereik te brengen van zij die het wat moeilijker hebben in onze samenleving. Als stadsbestuur kunnen we dergelijke initiatieven alleen maar toejuichen. Waar mogelijk zullen we dit project dan ook blijven ondersteunen

Tekst en foto's Kris Vrancken . Bron Hbvl .be