Nieuwe leefgroepen in Hasselt

Het Roer zorgt voor 18 nieuwe opvangplaatsen voor personen met een beperking in Hasselt.

Vanaf 2 november zal Het Roer, een voorziening van Dienstencentrum Ter Engelen, twee nieuwe tehuizen in gebruik nemen aan de Kloosterbeekstraat te Hasselt. Hier kunnen 18 personen met een ernstige verstandelijke beperking worden opgenomen. Er is extra tewerkstelling voor 25 personeelsleden.

Dit project past in de plannen van minister Vandeurzen om de wachtlijsten te verminderen en om zorggarantie te bieden aan de personen met de grootste ondersteuningsnood.  Vandaar dat hier vooral personen met een gecombineerde beperking zullen opgenomen worden. Het zijn volwassenen die zowel een verstandelijke handicap hebben als ernstige medische problemen of personen die naast hun verstandelijke handicap ook gedrags- of psychische problemen vertonen.
Het gebouw bestaat uit twee woningen: De Zegge en De Mare.

Het is ook helemaal aangepast aan de specifieke noden van de bewoners. Er zijn hoog-laagbaden, gesofisticeerde bedden, time-outruimte, alles is rolstoeltoegankelijk, snoezelruimte, kinézaal, activiteitenruimte, livings… Alles is gelijkvloers zodat veiligheid en toegankelijkheid optimaal kan gegarandeerd worden, zelfs voor bedlegerige bewoners.

Dankzij de verkoop van een perceel grondvan openbaar nutvan de stad Hasselt aan Dienstencentrum Ter Engelen konden we terecht in deze mooie omgeving. Met dit project gaat een totale investering van ruim 2 miljoen gepaard. De Vlaamse overheid subsidieert hiervan 60 procent en de provincie Limburg steunt met 120.000€. 

Belangrijker nog dan de eenmalige investering is de Vlaamse betoelaging van de jaarlijkse uitbatingskost. Jaarlijks zullen we dus meer dan 900.000 € ontvangen voor de betaling van het personeel en om kwalitatief hoogstaande zorg te verstrekken. Vandaag zijn 25 nieuwe medewerkers gestart. Van begeleider over logistiek personeel tot verpleegkundige en logopedist. Dit komt overeen met 15 voltijdse eenheden. Zij krijgen eerst een intense opleiding van twee weken om daarna de beste zorgen te kunnen verstrekken.
We zullen er alles aan doen om onze bewoners een echte nieuwe thuis te bieden. Bron: Ter engelen